Naším cílem je vytvořit širokou organizaci pedagogických pracovníků s vnitřní strukturou umožňující sledovat aktuální témata a informovat o nich členskou základnu tak, aby se mohla kvalifikovaně vyjadřovat a dávat podklady svým zástupcům ve vedení organizace k jednání s důležitými aktéry v oblasti školství.

●●●

Taková organizace v Česku zcela chybí.

Přidejte se k nám

0
členů facebookové skupiny
0
členů zapsaného spolku

Základní pilíře

Organizace všech pedagogických pracovníků

Práce všech pedagogických pracovníků je natolik provázaná, že by měla existovat organizace, která zastupuje všechny jako celek, nikoliv jen zájmy některé konkrétní skupiny (učitelů, vychovatelů, asistentů pedagoga, …).

Členové a podporovatelé​

Od začátku jsme transparentní v tom, koho organizace zastupuje, tedy pedagogické pracovníky dle zákona o pedagogických pracovnících. Registrovaným příznivcem se bude moci stát kdokoliv, kdo souzní s cíli organizace.

Proudící informace a prostor pro diskusi​

Organizace má nejen skrze oborové garanty přinášet členům informace, umožňovat diskusi, získávat názory členské základny tak, aby vedení mohlo své členy zodpovědně zastupovat směrem ke klíčovým aktérům oblasti školství (MŠMT, NPI, ČSI, …).

Aktivní členská základna

Na chodu organizace se podílí co největší počet členů. Je budována oborová a regionální vnitřní struktura. Cílem je neustálá komunikace budoucího vedení s členskou základnou. Například skrze všem přístupnou diskusní platformu, skrze průběžné dotazování členů.

Prostor pro sdílení

Organizace má být platformou umožňující nejen diskusi o aktuálních školských tématech, ale také vzájemné sdílení členů. Budeme aktivně vytvářet prostor pro vyslechnutí, získání podpory či konkrétní rady.

Nezávislost

Organizace bude nezávislá na soukromých donorech či jiných organizacích. Všechny budoucí spolupráce a zapojení se do projektů budou procházet schválením členskou základnou.

Oficiální zprávy

Aktuální kroky

Šíření informace o vzniku APP ČR

Informování odborné veřejnosti skrze osobní vazby i sociální sítě o vzniku Asociace pedagogických pracovníků ČR. O možnosti zapojit se.

Nábor členské základny

Příprava přihlášky a procesu přijímání nových členů radou Asociace pedagogických pracovníků ČR. Oslovování potenciálních nových členů.

Členská schůze, volba vedení

Organizace členské schůze (v průběhu května 2024), která zvolí (staro)nové členy rady a kontrolní komise.

Síťování s dalšími organizacemi

Propojování s dalšími organizacemi působícími v oblasti vzdělávání. Hledání společných témat.

Zapojení do odborných diskusí

Postupné zapojení do věcných diskusí o aktuálních tématech českého školství s jeho klíčovými aktéry.

Budování vnitřní struktury

Budování neformální vnitřní struktury, aby členové organizace měli k dispozici aktuální informace z různých oblastí českého školství.

Co se již podařilo

V úterý 20. února 2024 proběhla ustavující členská schůze Asociace pedagogických pracovníků ČR.
V rámci schůze byly schváleny stanovy budoucího zapsaného spolku a byli zvoleni členové rady a kontrolní komise.
Ve stejný den proběhly schůze rady a kontrolní komise. Oba orgány si zvolily své předsedy. 

Ve čtvrtek 7. března 2024 byla Asociace pedagogických pracovníků ČR zapsána do spolkového rejstříku.

Ve úterý 12. března 2024 se uskutečnilo jednání rady APP ČR, která určila způsob
přihlašování a přijímání nových členů. 

Proč se k nám přidat?

Orgány zvolené ustavující členskou schůzí

Rada

Marek Adler – předseda rady

Kristýna Kapounková – členka rady

Zbyšek Mošna – člen rady

Dalibor Zdobinský – člen rady

Josef Zemek – člen rady

Zápisy z jednání rady APP ČR

12. březen 2024

2. duben 2024

Kontrolní komise

Jarmila Smejkalová – předsedkyně kontrolní komise

Lukáš Truksa – člen kontrolní komise

Jana Vaňková – členka kontrolní komise

V rámci první členské schůze (květen 2024) dojde k nové volbě členů obou orgánů všemi zúčastněnými členy Asociace pedagogických pracovníků ČR.

Poděkování

Veronice Ješátkové, Kristýně Kapounkové, Magdaleně Müllerové, Martinu Staňkovi za moderování facebookové skupiny.

Haně Kubišové a Evě Nečasové za vytvoření loga organizace.

Asociace pedagogických pracovníků ČR, z.s.

Evropská 516/10, 160 00 Praha 6

IČ: 21327165

E-mail:

📄 Stanovy (PDF soubor)

Designed with WordPress and Elementor